STAND
WITH
UKRAINE

2016 – 2023

2023
PĀRMAIŅU PRIEKŠĀ
Festivālam ir divi tematiskie fokusi: ilgstpējīgas domāšanas integrēšana mākslas radīšanas procesā un jaunas sabiedrības būvēšana, reaģējot uz globāli satricinošiem notikumiem. Tiek pārstāvētas subkultūras un kopienas, kuras pastāv līdzās sabiedrības pamatstraumei un kuras var mainīt pasaules kārtību, atdzīvināt mitoloģiskas būtnes. Dzīva būtne tiek izstādīta kā sabiedrības un dabas mikro mēroga modelis, tiek iedzīvinātas dvēseles privātās vēlmes un kolektīvās apziņas slēptās zonas. Mēs atrodamies uz smalkās robežas, kas pirmatklājēju radīto pagātni šķir no zinātniskajā fantastikā aprakstītās nākotnes. Mēs vienmēr esam būtisku pārmaiņu priekšā.
2023
2021
VERTIKĀLĀ ROBEŽA
2021. gadā tēma “Vertikālā robeža” aicināja pārvarēt pēcpandēmijas atsvešinātību un nojaukt ne vien horizontālās, bet arī vertikālās robežas.
2021
2019
NOMALES INTIMITĀTE
2019. gadā festivāla tēma bija “Nomales intimitāte” (pēc rakstnieka Jāņa Rokpeļņa dzejas motīviem) un notika Pārdaugavā, Āgenskalna apkaimē.
2019
2018
DEBESU PAGRĪDE
Savukārt, 2018. gadā festivāls pulcināja auditoriju ar tēmu “Debesu pagrīde” jeb „Heavens’ underground”.
2018
2017
KLUSUMA VĒTRA
2017. gadā ar vadmotīvu “Klusuma vētra” festivāla ietvaros Rīgā norisinājās 7 izstādes.
2017
2016
ATPAKAĻ HAOSĀ
2016. gadā festivāla vadmotīvs bija „Atpakaļ haosā”.
2016