STAND
WITH
UKRAINE

Festivāla PRINTMAKING IN atklāšanas pasākums

Ielūdzam uz starptautiskā grafikas festivāla PRINTMAKING IN atklāšanas pasākumu, kas piedāvās intensīvu mākslas programmu.

ENG BELOW
LV
Ielūdzam uz starptautiskā grafikas festivāla PRINTMAKING IN atklāšanas pasākumu, kas piedāvās intensīvu mākslas programmu.
Atklāšanas pasākumā ar performanci piedalīsies ievērojamā starptautiskā mākslinieku apvienība NON GRATA, Dr. Kontra, Morgan Schagerberg un Kate Seržāne.
Baltijas laikmetīgās grafikas izstādē “Pārmaiņu priekšā” Rīgas mākslas telpā Latviju pārstāvēs mākslinieki Aija Bley, Elīna Elere, Marta Folkmane, Raitis Hrolovičs, Mārīte Kluša, Ernests Kļaviņš, Leonards Laganovskis, Ilze Lībiete un Jānis Murovskis,
Igauniju – Peeter Allik, Jüri Arrak, Anonymous Boh, Toomas Kuusing, Taje Tross, Regina-Mareta Soonsein un Leonhard Lapin,
bet Lietuvu – Marta Vosylite, Vaiva Kovieraitė Trumpė, Mikalojus Vilutis un Evaldas Mikalauskis.
PĀRMAIŅU PRIEKŠĀ
Festivāla divi tematiskie fokusi: ilgtspējīgas domāšanas integrēšana mākslas radīšanas procesā un jaunas sabiedrības būvēšana, reaģējot uz globāli satricinošiem notikumiem. Tiek pārstāvētas subkultūras un kopienas, kuras pastāv līdzās sabiedrības pamatstraumei un kuras var mainīt pasaules kārtību, atdzīvināt mitoloģiskas būtnes. Dzīva būtne tiek izstādīta kā sabiedrības un dabas mikro mēroga modelis, tiek iedzīvinātas dvēseles privātās vēlmes un kolektīvās apziņas slēptās zonas. Mēs atrodamies uz smalkās robežas, kas pirmatklājēju radīto pagātni šķir no zinātniskajā fantastikā aprakstītās nākotnes. Mēs vienmēr esam būtisku pārmaiņu priekšā.
ENG
We kindly invite you to the opening of international graphics festival PRINTMAKING IN, which will offer an intense programme of art.
Performance of legendary group of international artists NON GRATA will take place as part of the opening programme, participating Dr. Kontra, Morgan Schagerberg and Kate Seržāne.
Baltic contemporary graphic exhibition “On the Edge of Change” will take place at Riga Art Space.
Artists:
Latvia: Aija Bley, Elīna Elere, Marta Folkmane, Raitis Hrolovičs, Mārīte Kluša, Ernests Kļaviņš, Leonards Laganovskis, Ilze Lībiete, Jānis Murovskis
Estonia: Peeter Allik, Jüri Arrak, Anonymous Boh, Toomas Kuusing, Taje Tross, Regina-Mareta Soonsein, Leonhard Lapin
Lithuania: Marta Vosylite, Vaiva Kovieraitė Trumpė, Mikalojus Vilutis, Evaldas Mikalauskis.
ON THE EDGE OF CHANGE
The festival shall focus on two topics: awareness of sustainability when creating a work of art and creation of a new society as a reaction to globally significant events. The festival deals with subcultures an human communities operating in and alongside the mainstream of our society, creating a changed world order, the reincarnation of mythological creatures. Living being is exhibited as a mini-form of society and nature. The inner desires and passions of human soul are exhibited, and so are the hidden grey areas of the collective body. We dwell on the thin line between the pioneer past and the science fiction future. We are on the edge of cataclysmic change.
Festivāla kuratori / festival curators: Ieva Nagliņa (LV, Als Paldroks (EE), Taje Paldroka (EE).
Dizains / design: Paulis Liepa
Projekta koordinatori / project coordinators: Justīne Lūce, Emīlija Brieze, Armands Grundulis
Teksti, tulkošana / texts, translation: Justīne Vernera
Izstādes scenogrāfija / exhibition scenography Gundega Evelone
Festivālu organizē / organized by Societies: “Grafikas kamera” un “Academia Gustaviana”
Sadarbībā ar / in collaboration with: Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības izstāžu zāli “Rīgas Mākslas telpa”, biedrību “Viela”, GRUNDULIS, HolonSite, “Čē”, “1983”, radio NABA, reklāmas kompāniju “Abi 2”, Lietuvas Republikas vēstniecību Latvijā, Latvijas Mākslas akadēmiju, “Welton Hotels” un SIA “NAMI”.
Atbalsta / Suuported by: Rīgas dome, Valsts Kultūrkapitāla fonds.
INFORMĀCIJA PAR FESTIVĀLA PROGRAMMU PAKĀPENISKI TIKS PAPILDINĀTA, SEKOJIET LĪDZI AKTUALITĀTĒM!
DETAILS OF THE PROGRAMME OF THE FESTIVAL SHALL BE PUBLISHED PERIODICALLY – FOLLOW THE UPDATES!

Foto: Didzis Grodzs