STAND
WITH
UKRAINE

Jüri Arrak

Jüri-Arrak

Iepazīstinām ar izstādes PĀRMAIŅU PRIEKŠĀ māksliniekiem!
We introduce the artists of the exhibition ON THE EDGE OF CHANGE!

JÜRI ARRAK
Litogrāfijas sērija / lithography series. 2015.-2021.

Juri Arraks (1936-2022) – igauņu gleznotājs un grafiķis – arī piederēja Igaunijas avangarda paaudzei. Iedvesmojoties no sirreālisma un mitoloģijas, izveidojis savu unikālo stilu un simbolu sistēmu. Arraka darbos var sastapt gan asprātību, gan paradoksus un metaforas. Izstādē skatāmajās litogrāfijās figurālās kompozīcijas, kas var atgādināt maskarādi, savijas savdabīgā tēlu pasaulē. Autors musm prezentē izteiskmīgus vizuālos arhetipus.

Jüri Arrak (1936-2022) – Estonian painter and graphic artist – also belonged to the Estonian avant-garde generation. Inspired by surrealism and mythology, he created his own unique style and symbol system. In Arrak’s works, you can find both wit and paradoxes and metaphors. In the lithographs on display at the exhibition, the figurative compositions, which can resemble a masquerade, intertwine in a peculiar world of images. The author presents us with expressive visual archetypes.

Izstādi iespējams apskatīt un iepazīties ar laikmetīgās grafikas pārstāvjiem Baltijā līdz 6. augustam Rīgas mākslas telpa.
The exhibition is on view at Riga Art Space, where visitors have the opportunity to get acquainted with contemporary graphic art representatives from the Baltic region until August 6.
Foto: Didzis Grodzs