STAND
WITH
UKRAINE

Leonhard Lapin

Leonhard-Lapin

Iepazīstinām ar izstādes PĀRMAIŅU PRIEKŠĀ māksliniekiem!
We introduce the artists of the exhibition ON THE EDGE OF CHANGE!


LEONHARD LAPIN
Soviet symbol and sex series / Padomju un seksa simbolu sērija
Silkscreen / sietspiede
1989.-2007.
Leonards Lapins (1947-2022) – igauņu arhitekts, mākslinieks, arhitektūras vēsturnieks un dzejnieks – ir nozīmīga avangarda ikona Igaunijas mākslā. Lapins ir izveidojis aptuveni 200 arhitektūras projektus un vairākus tūkstošus dažādu tehniku mākslas darbus, kā arī sastādījis 24 mākslas un arhitektūras teorijas grāmatas. Ar pseidonīmu Alberts Trapežs (Albert Trapež) publicējis 16 dzejas krājumus. Leonards Lapins ir sarīkojis vairāk nekā 100 izstādes, tostarp piedalījies vairākos nozīmīgos grupas projektos visā pasaulē. Izstādē skatāmās sietspiedes rāda ne vien lakonisko, plakātiski simbolisko autora rokrakstu, bet pauž arī konceptuālu, politisku un sociālu vēstījumu.


Leonard Lapin (1947-2022) – Estonian architect, artist, architectural historian and poet – is an important avant-garde icon in Estonian art. Lapin has created approximately 200 architectural projects and several thousand works of art of various techniques, as well as compiled 24 books on art and architectural theory. He published 16 collections of poetry under the pseudonym Albert Trapež. Leonard Lapin has organized more than 100 exhibitions, including participating in several major group projects around the world. The screen prints displayed in the exhibition show not only the laconic, poster-symbolic handwriting of the author, but also express a conceptual, political and social message.
Izstādi iespējams apskatīt un iepazīties ar laikmetīgās grafikas pārstāvjiem Baltijā līdz 6. augustam Rīgas mākslas telpa.
The exhibition is on view at Riga Art Space, where visitors have the opportunity to get acquainted with contemporary graphic art representatives from the Baltic region until August 6.
Foto: Pēteris Rūcis