STAND
WITH
UKRAINE

Mārīte Kluša

Mārīte-Kluša

Iepazīstinām ar izstādes PĀRMAIŅU PRIEKŠĀ māksliniekiem!
MĀRĪTE KLUŠA

“Destrukcija”
Performance
Video, 8.08 min un 8.28 min. 2021.

Māksliniece Mārite Kluša darbojusies interjera, lietišķās grafikas un stājgrafikas jomā. Veido darbus, formējot līmētu papīru, kas apstrādāti meditatīvā grafikas tehnikā, apvienojot skulpturālu trīsdimensionalitāti ar rūpīgi dekorētu ilustrāciju, izceļot atveidotās papīra skulptūras apveidus. Izstādē video formātā skatāmā performance notikusi 2021. gada 17. septembrī Marka Rotko mākslas centrā.
Performance “Destrukcija” ir mākslinieces apzināts akts, kurā tiek reflektēts par mākslas darbu nākotni, to nonākšanu kādā no kolekcijām vai krājumu gaiteņiem. Cik liels ir tas apjoms, kas pēc cilvēka radošās darbības paliek kā vērtība un iespaidu avots nākamajām un pat jau šobrīd augošajām paaudzēm? Māksla patērētājsabiedrībā dažkārt iegūst produkta statusu, un ir pamats runāt par šī produkta pārprodukciju. Vai visam radītajam ir jāpaliek neskartam, vai tomēr arī mākslas aktiem ir jāiekļaujas kopējā mākslas aprites ciklā, veidojoties, eksponējoties un galu galā – arī krāšņi izzūdot nebūtībā, vietā atstājot mirkļa iespaidus, kas ir vērtīgāki par putekļiem klātu krājuma sekciju.
“Mākslas darbam ir arī pasaules notikumu konteksts – pašreiz ir labi redzams, kā civilizācija iznīcina sevi no iekšpuses. Ievainots cilvēks – tā vienmēr ir traģēdija. Un mākslas augstākais punkts, protams, ir traģēdija,” saka autore.
Izstādi iespējams apskatīt un iepazīties ar laikmetīgās grafikas pārstāvjiem Baltijā līdz 6. augustam Rīgas mākslas telpa.