STAND
WITH
UKRAINE

Mikalojus Vilutis

Mikolajus-Vilutis

Iepazīstinām ar izstādes PĀRMAIŅU PRIEKŠĀ māksliniekiem!
We introduce the artists of the exhibition ON THE EDGE OF CHANGE!


MIKALOJUS VILUTIS
“Angel”
“Bird”
“Girl”
“Sun”
“Unknown”
5 sērijas darbi
Digitālā druka / digital print. 2023.

  Mikalojus Vilutis ir viens no ievērojamākajiem lietuviešu māksliniekiem. Autors strādā dažādās grafikas tehnikās, īpaši izkopis sietspiedi, bet pēdējā laikā galvenokārt veido datorgrafikas. Mākslinieks rada simboliski sirreālistiskas kompozīcijas. To centrā neiztrūkstoša ir figūra, bet ap to paveras plašs elementu klāsts – no ikdienišķiem priekšmetiem līdz antīkām alegorijām, kas veido unikālu un savdabīgu mākslinieka domu un tēlu pasauli. Mikalojus Vilutis izstādē “Pārmaiņu priekšā” piedalās ar piecu darbu ciklu. Mākslinieks piedalījies starptautiskās un lokālās grupas izstādēs Lietuvā, organizējis vairāk kā 10 personālizstādes. Bijis profesors Viļņas Mākslas akadēmija grafikas nodaļā, ir daudzu grāmatu ilustrāciju autors.


  Mikalojus Vilutis is one of the most prominent Lithuanian artists. The author works in various graphic techniques, particularly excelling in linocut, but lately, he has mainly been creating computer graphics. The artist creates symbolically surrealistic compositions. At their core, there is always a figure, surrounded by a wide range of elements – from everyday objects to ancient allegories, forming a unique and distinctive world of the artist’s thoughts and images.
  Mikalojus Vilutis participates in the exhibition “On the edge of change” with a cycle of five works. He has taken part in international and local group exhibitions in Lithuania and organized more than 10 solo exhibitions. He has also been a professor at the Vilnius Art Academy’s graphics department and is the author of illustrations for numerous books.


  Izstādi iespējams apskatīt un iepazīties ar laikmetīgās grafikas pārstāvjiem Baltijā līdz 6. augustam Rīgas mākslas telpa.
  The exhibition is on view at Riga Art Space, where visitors have the opportunity to get acquainted with contemporary graphic art representatives from the Baltic region until August 6.
  Foto: Pēteris Rūcis