STAND
WITH
UKRAINE

Peeter Allik

Peeter-Allik

Iepazīstinām ar izstādes PĀRMAIŅU PRIEKŠĀ māksliniekiem!
We introduce the artists of the exhibition ON THE EDGE OF CHANGE!
PEETER ALLIK

“SEX”
Lielformāta linogriezums / large scale linocut, 2 x 2m
1998.
“I adore science”
Lielformāta linogriezums / large scale linocut, 2 x 2m
2012.

Leģendārais igauņu klasiķis Pēteris Alliks (1966-2019) ir nozīmīga ikona Igaunijas mākslā. Nodarbojies ne vien ar grafiku, bet arī glezniecību un piedalījies NON GRATA mākslinieku grupas performancēs. Pētera Allika daiļradē drosmīga humora izjūta apvienojas ar izcilām tehniskajām prasmēm. Sociālkritiskas un provokatīvas tēmas ietērptas sirsnīgā humorā trāpīgi sasniedz auditoriju. Arī izstādē eksponētās agrāk tapušu linogriezumu palielinātas kopijas nav zaudējušas savu aktualitāti.

The legendary Estonian classicist Peeter Allik (1966-2019) is an important icon in Estonian art. He was not only engaged in graphic design, but also painting and participated in the performances of the NON GRATA artist group. In the works of Peeter Allik, a bold sense of humor is combined with excellent technical skills. Socially critical and provocative themes clothed in sincere humor aptly reach the audience. Enlarged copies of earlier linocuts exhibited in the exhibition have not lost their relevance either.

Izstādi iespējams apskatīt un iepazīties ar laikmetīgās grafikas pārstāvjiem Baltijā līdz 6. augustam Rīgas mākslas telpa.

The exhibition is on view at Riga Art Space, where visitors have the opportunity to get acquainted with contemporary graphic art representatives from the Baltic region until August 6.