STAND
WITH
UKRAINE

Regina-Mareta Soonsein

Regina-Mareta-Soonsein

Iepazīstinām ar izstādes PĀRMAIŅU PRIEKŠĀ māksliniekiem!
We introduce the artists of the exhibition ON THE EDGE OF CHANGE!

REGINA-MARETA SOONSEIN
“Mass”
Linogriezums / linocut 2003.

Igauņu māksliniece Regina-Mareta Soonsein līdz grafikai nonāca pateicoties interesei par līniju. Pēdējos gados autore veido lielformāta linogriezumus tos papildinot ar glezniecības elementiem. Regina-Mareta spēlējas ar figurālām un organiskām struktūrām, deformējot un abstrahējot tās. Darbos, izmantojot līniju ritmus un gaismēnu, strādā ar optisko ilūziju kā universālu kodu komunikācijā ar skatītāju. Māksliniece aktīvi piedalās starptautiskās grupu izstādēs. Sarīkujusi 11 personālizstādes.

Estonian artist’s Regina-Mareta Soonsein interest in drawing and line has led her to printmaking. In recent years, the author has been creating large-format linocuts, supplementing them with painting elements. Regina-Mareta plays with figural and organical matter’s plastical abilities by twisting and abstracting them. The works, using line rhythms and light, work with optical illusion as a universal code in communication with the viewer. The artist actively participates in international group exhibitions. Has held 11 personal exhibitions.

Izstādi iespējams apskatīt un iepazīties ar laikmetīgās grafikas pārstāvjiem Baltijā līdz 6. augustam Rīgas mākslas telpa.
The exhibition is on view at Riga Art Space, where visitors have the opportunity to get acquainted with contemporary graphic art representatives from the Baltic region until August 6.
Foto: Didzis Grodzs