STAND
WITH
UKRAINE

Toomas Kuusing

Toomas-Kuusing

Iepazīstinām ar izstādes PĀRMAIŅU PRIEKŠĀ māksliniekiem!
We introduce the artists of the exhibition ON THE EDGE OF CHANGE!

TOOMAS KUUSING
Vanahunt
Linogriezuma darbu cikls / a linocut series 2019. – 2023.

    Igauņu mākslinieks Tomass Kūsings darbojas grafikas un glezniecības laukā. Mākslinieka darbi sastāv no fantāzijām, kas balstītas ikdienas dzīvē. Pirmajā brīdī tās var atgādināt absurdu fiksiju, kā arī asociēties ar kādu no mākslas vēstures ikonām. Tomēr darbu tematika ir nopietna un sižeti cieši saistīti ar realitāti. Lai pasargātu darbus no pārāk drūmas un tumšas noskaņas, tie apvīti ar naivos jokos dzimušu humoru, kas piešķir tiem grotesku, ironiju un sociālo kritiku. Estētiskajā valodā Tomasa Kūsinga grafikas caurvij detaļu pārpilnība.

    Estonian artist Toomas Kuusing works in the field of graphics and painting. The artist’s works consist of fantasies based on everyday life. At first glance, they may resemble an absurd fiction, as well as be associated with one of the icons of art history. However, the themes of the works are serious and the plots are closely related to reality. In order to protect the works from a too gloomy and dark mood, they are wrapped with humor born from naive jokes, which gives them grotesqueness, irony and social criticism. In the aesthetic language, Thomas Cussing’s graphics are permeated with an abundance of details.

    Izstādi iespējams apskatīt un iepazīties ar laikmetīgās grafikas pārstāvjiem Baltijā līdz 6. augustam Rīgas mākslas telpa.
    The exhibition is on view at Riga Art Space, where visitors have the opportunity to get acquainted with contemporary graphic art representatives from the Baltic region until August 6.